NAHAVIWEL

Hiện nay que hàn và dây hàn thương hiệu NAHAVIWEL đã chiếm trọn niềm tin các khách hàng VIP ở Việt Nam, đã được sử dụng trong nhiều công trình trọng điểm của Quốc Gia như: Hầm Hải Vân, Cầu Đồng Nai, nhà máy điện đạm Phú Mỹ, …; các nhà máy đóng tàu: An Phú, X51 Hải Quân, X55 Hải Quân, …; nhà máy Ô tô Trường Hải; các công ty làm khung nhà thép: công ty Đại Dũng, công ty Hai Thành, công ty ATAD, …; các công ty xây dựng, cầu đường, cơ khí: Vinaconex, Lilama, Licogi, Coma, Cienco, công ty Sino-Pasific; các công ty bê tông: công ty CP Beton 6, công ty Beton Phan Vũ, công ty PSMC (liên doanh Việt-Nhật)…

Hiện nay que hàn và dây hàn thương hiệu NAHAVIWEL đã chiếm trọn niềm tin các khách hàng VIP ở Việt Nam, đã được sử dụng trong nhiều công trình trọng điểm của Quốc Gia như: Hầm Hải Vân, Cầu Đồng Nai, nhà máy điện đạm Phú Mỹ, …; các nhà máy đóng tàu: An Phú, X51 Hải Quân, X55 Hải Quân, …; nhà máy Ô tô Trường Hải; các công ty làm khung nhà thép: công ty Đại Dũng, công ty Hai Thành, công ty ATAD, …; các công ty xây dựng, cầu đường, cơ khí: Vinaconex, Lilama, Licogi, Coma, Cienco, công ty Sino-Pasific; các công ty bê tông: công ty CP Beton 6, công ty Beton Phan Vũ, công ty PSMC (liên doanh Việt-Nhật)…

Hiện nay que hàn và dây hàn thương hiệu NAHAVIWEL đã chiếm trọn niềm tin các khách hàng VIP ở Việt Nam, đã được sử dụng trong nhiều công trình trọng điểm của Quốc Gia như: Hầm Hải Vân, Cầu Đồng Nai, nhà máy điện đạm Phú Mỹ, …; các nhà máy đóng tàu: An Phú, X51 Hải Quân, X55 Hải Quân, …; nhà máy Ô tô Trường Hải; các công ty làm khung nhà thép: công ty Đại Dũng, công ty Hai Thành, công ty ATAD, …; các công ty xây dựng, cầu đường, cơ khí: Vinaconex, Lilama, Licogi, Coma, Cienco, công ty Sino-Pasific; các công ty bê tông: công ty CP Beton 6, công ty Beton Phan Vũ, công ty PSMC (liên doanh Việt-Nhật)…

Hiện nay que hàn và dây hàn thương hiệu NAHAVIWEL đã chiếm trọn niềm tin các khách hàng VIP ở Việt Nam, đã được sử dụng trong nhiều công trình trọng điểm của Quốc Gia như: Hầm Hải Vân, Cầu Đồng Nai, nhà máy điện đạm Phú Mỹ, …; các nhà máy đóng tàu: An Phú, X51 Hải Quân, X55 Hải Quân, …; nhà máy Ô tô Trường Hải; các công ty làm khung nhà thép: công ty Đại Dũng, công ty Hai Thành, công ty ATAD, …; các công ty xây dựng, cầu đường, cơ khí: Vinaconex, Lilama, Licogi, Coma, Cienco, công ty Sino-Pasific; các công ty bê tông: công ty CP Beton 6, công ty Beton Phan Vũ, công ty PSMC (liên doanh Việt-Nhật)…

Xem thêm
NAHAVIWEL

DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA NAHAVIWEL

0 sản phẩm trong giỏ
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào