II. Vật liệu hàn

II.(4) Chuyên sâu về que hàn
09/03/2020, 14:50

Ngày nay ở nước ta, que hàn công dụng nói chung được phân loại tương ứng với tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn AWS ( hiệp hội hàn Hoa Kỳ). Chúng được phân chia thành các loại được xác định bởi các tính chất cơ học của kim loại mối hàn hoặc kim loại hàn đắp. Mỗi loại que hàn được phân thành nhóm theo dạng vỏ bọc: vỏ bọc quặng – axit, vỏ bọc rutin, vỏ học florua canxi, vỏ bọc hữu cơ. Các kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung đều tuân thủ theo tiêu chuẩn.

II.(3) Vật liệu trong công nghệ hàn
05/03/2020, 14:24
Tất cả các vật liệu, vật tư cấu thành mối hàn (cần thiết để tạo thành mối hàn) được gọi chung là vật liệu. Trong đó các chi tiết rời lẻ ban đầu của liên kết hàn được gọi là vật liệu cơ bản (VLCB). Còn vật liệu hàn (VLH) là tên gọi chung cho tất cả các vật liệu còn lại như que hàn hoặc dây hàn, thuốc hàn, khí bảo vệ, vật liệu phụ, điện cực không nóng chảy... VLCB cũng như VLH rất đa dạng và đặc biệt VLCB quyết định VLH và dựa vào VLCB để xác định phương pháp CNH và tính toán chế độ công nghệ hàn (CĐCNH).
II.(2) Hợp kim của sắt
05/03/2020, 13:40
Gang là hợp kim của sắt và cacbon cùng một số nguyên tố khác như: Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Mg, Cu... hàm lượng cacbon trong gang lớn hơn 2,14% .
II.(1) Tính chất chung của kim loại và hợp kim
04/03/2020, 11:45
Tính chất chung của kim loại và hợp kim
 
0 sản phẩm trong giỏ
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào