I. Hiểu biết cơ bản

I.(6) Ứng suất và Biến dạng
06/03/2020, 09:36
Ứng suất và biến dạng là kết quả của sự tác dụng của các yếu tố bên ngoài vào vật đang ổn định. Bộ môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ này nhằm hạn chế mặt xấu và khai thác mặt tốt trong các công nghệ. Khi 1 vật đang ổn định, nếu có 1 lực tác dụng vào (lực đó có thể ngoại lực hoặc do 1 yếu tố khác (như nhiệt) dẫn đến nội lực) thì trong vật xuất hiện ứng xuất và có thể biến dạng. Nếu lực tác dụng mạnh đến mức mà làm cho trạng thái ứng suất và biến dạng vượt qua giới hạn cho phép thì vật thể đó bị phá hủy.
I.(5) Kiến thức cơ bản về máy CNC
06/03/2020, 09:35
Đối với các cán bộ KHKT không chuyên và đặc biệt là đối với các nhà quản lý sản xuất, trước khi đầu tư máy CNC về phục vụ nhu cầu sản xuất cần phải trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản về các loại máy hiện nay. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có những thông tin cơ bản đó.
I.(4) Các hiện tượng vật lý trong Hồ quang hàn
06/03/2020, 09:34
Quá trình hàn hồ quang chính là quá trình cháy hồ quang giữa  hai điện cực hàn Anốt và katốt). Có thể định nghĩa hồ quang hàn: là vùng vật chất đặc biệt, bao gồm các phần tử tích điện (ion, điện tử, nguyên tử và cả khí…). Người ta gọi đây là trạng thái thứ tư của vất chất - trạng thái plasma. Tính chất cơ bản của loại vật chất trong cột hồ quang hàn là có tính dẫn điện và bức xạ nhiệt mãnh liệt. Hồ quang chỉ có thể xuất hiện khi giữa các điện cực (Anốt và katốt) tồn tại một thế điện năng nhất định.
I.(3) Đặc tính Hồ quang hàn
06/03/2020, 09:32
Hai đại lượng vật lý trực tiếp ảnh hưởng đến sự bắt đầu phóng và duy trì quá trình cháy HQH là cường độ dòng điện và điện áp. Tìm hiểu đặc tính HQH chính là khảo sát mối quan hệ Von – Ampe của HQH. Để hình thành HQH, cần thiết phải tồn tại điện áp giữa hai điện cực cao hơn điện áp hàn, trong điều kiện tính đến sự sụt áp cho quá trình ion hoá HQH giữa hai điện cực. Để tiếp cận vấn đề ta có thể lưu ý đến khái niệm đặc tính dốc
I.(2) Khái niệm Hồ quang hàn
06/03/2020, 09:28
Hiện tượng phóng điện trong hỗn hợp các thành phần khí khác nhau đã bị ion hoá kèm theo sự phát quang gọi là hồ quang. Hiện tượng này được đặc trưng bởi nhiệt độ cao cùng với động học của quá trình diễn ra trong đó. Điều kiện để cháy và duy trì hồ quang là sự tồn tại giữa các điện cực (với hình dạng khác nhau) một điện áp đảm bảo cho dòng điện truyền qua.
I.(1) Khái niệm cơ bản về hàn
04/03/2020, 11:28

KHÁI NIỆM HÀN KIM LOẠI:

Cuộc sống của con người từ nhiều nghìn năm trước đã sử dụng đến kim loại. Ngày nay chúng ta sử dụng kim loại dưới dạng các kết cấu , từ cái bàn, cái ghế, nhà, cửa đến máy móc, xe cộ, tàu thuyền… Hầu hết các loại kết cấu kim loại được chế tạo ra bằng các phương pháp hàn khác nhau. Do đó, hàn kim loại có vai trò rất quan trọng trong sản xuất công nghiệp. 

Quá trình công nghệ chế tạo mối liên kết bền vững (không tháo rời) của hai hoặc nhiều phần tử kim loại riêng lẻ bằng sự nung nóng tức thời và cục bộ tại vùng kết nối gọi là hàn kim loại.

Nếu tạo liên kết hàn bằng sự nung nóng đến chảy lỏng thì quá trình  đó gọi là hàn nóng chảy. Trên thực tế, hiện nay nguồn năng lượng để chế tạo mối hàn căn bản là sử dụng điện năng. Khi đó người ta gọi là hàn điện.

 
0 sản phẩm trong giỏ
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào