IV.(5) Tăng cường Quá trình chuyển dịch kim loại lỏng bằng PP chiếu xạ laser trong GMAW

Tuesday, 05/05/2020, 19:48 GMT+7
  • zalo

QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH KIM LOẠI LỎNG  TRONG CUNG NGẮN MẠCH  ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG BẰNG  PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ LASER TRONG GMAW

Từ Khóa: Chuyển dịch giọt kim loại lỏng (CD GKLL), cơ chế hoạt động của Laser, chiếu xạ laser.

Khi quá trình công nghệ GMAW (Hàn trong khí bảo vệ) mới ra đời, ngay cả hàn MAG cũng có quá trình CD GKLL diễn ra trong cơ chế nguồn ngắn mạch (chập mạch). Gần 40 năm sau, nhờ sự phát triển của lĩnh vực khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo mà các nhà Khoa học- công nghệ hàn đã nghiên cứu ứng dụng được xung điện và trí tuệ nhân tạo vào quá trình chuyển dịch giọt kim loại lỏng (CD GKLL) vào bể hàn ở dạng phun tự do độc lập hiện nay. Đây đã là một bước phát triển cao của các quá trình GMAW. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch ngắn mạch (có trợ giúp của xung điện) có độ lan tỏa thấp hoặc thậm chí không có sự lan tỏa trong các ứng dụng với yêu cầu đầu vào nhiệt thấp hơn.

 

Năm 2019, các nhà khoa học ở Hoa kỳ, Ucraina, Balan, đã dựa trên cơ chế hoạt động của laser để nghiên cứu và đưa ra phương pháp mới. Kết quả là, CD GKLL được tăng cường bằng cơ chế hoạt động của laser (được mở rộng sang dạng  ngắn mạch) bằng cách sử dụng hồ quang tương đối ngắn. Một nguồn năng lượng hiện tại không đổi (CC) được sử dụng để tránh sự tăng dòng điện trong thời gian ngắn mạch. Các biến hồ quang và động lực  CD GKLL đã được ghi lại đồng bộ. Cơ chế truyền ngắn mạch bằng chiếu xạ laser liên tục và xung được quan sát và phân tích trong quá trình nghiên cứu. Các kết quả thí nghiệm cho thấy chiếu xạ laser giúp tăng cường CD GKLL ngắn mạch dưới chế độ năng lượng CC theo cách kiểm soát tần số truyền và cải thiện độ ổn định của quá trình hàn. Vai trò của lực giật laser thay đổi trước tiên bắt đầu tích cực và sau đó chấm dứt quá trình ngắn mạch giữa các GKLL và bể hàn. Sự bắt đầu và kết thúc của quá trình ngắn mạch đều có thể kiểm soát được thông qua cơ chế hoạt của laser. Một dòng điện ngắn mạch đủ cao không còn cần thiết để kiểm soát GKLL  và do đó đảm bảo chấm dứt ngắn mạch. Mặt khác, sự lan tỏa hàn được tạo ra bởi sự tăng dòng điện ở chế độ năng lượng điện áp không đổi (CV) gần như bị loại bỏ.

Hơn nữa, tần số chuyển dịch có thể được kiểm soát chính xác khi sử dụng chiếu xạ xung laser. Một loại CD GKLL ngắn mạch trên mỗi xung, hầu như không có sự lan tỏa, vậy là đạt được như mong muốn. Chúng ta có thể khẳng định rằng, kết quả nghiên cứu này sẽ đưa quá trình GMAW tiến vào một bước phát triển mới đầy hứa hẹn. Thời kỳ mà quá trình CD GKLL vào bể hàn trong cung ngắn mạch được tăng cường bằng phương pháp chiếu xạ laser.

 

Phan Miêng và Lê Quốc Việt  biên soạn theo WJ..2019

There are 0 products in the basket
Your cart is empty